Niško sajmište 6. i  7. 11.2015.

Manifestacija na kojoj su bili predstavljeni različiti načini za vođenje zdravijeg

života kroz povratak prirodi, zdravoj hrani, energiji i lekovitom bilju, sajam “Put ka večnosti”. 

 

 

 

 

Naše prvo učešće i priznanja